Default Header Image

Direcții de cercetare

Direcţia de cercetare: Eficientizarea mecanismelor de plată în contractarea serviciilor medicale calitative în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Domenii de cercetare:

  • Management în Sistemul de Sănătate.
  • Economia Sănătăţii.
  • Managementul financiar.
  • Medicina socială, probleme medico-sociale ale populaţiei.
  • Cultura organizaţională în instituţiile medicale.
  • Psihologia medicală.
  • Psihologia sănătăţii.
  • Psihosomatică.