Default Header Image

Prezentare

Laboratorul științific Management şi Psihologie a fost creat în anul 2011.

Direcția de cercetare: Eficientizarea mecanismelor de plată în contractarea serviciilor medicale calitative în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

În perioada aa. 2011-2014, s-a realizat următoarele:

  • elaborarea modalităților de formare a contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenta medicală (AOAM) populației;
  • analiza şi monitorizarea mecanismelor de plată existente în contactarea serviciilor medicale;
  • evaluarea noilor strategii şi mecanisme de plată a serviciilor medicale în cadrul AOAM din RM.
  • analiza științifică a rezultatelor primite şi elaborarea recomandărilor practice pentru eficientizarea modalităţilor de contactare a serviciilor medicale prestate populației din RM în cadrul AOAM etc.

 

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul proiectului

Finanțator

Tipul cercetării

Perioada de realizare

1

Eficientizarea mecanismelor de plată în contractarea serviciilor medicale calitative în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

Instituțional

AȘM

aplicativ

2011-2014

 

În perioada aa. 2015-2018, s-a realizat următoarele:

  • Evaluarea problemelor medico-sociale ale populației din Republica Moldova.
  • Aspecte economico-financiare ale organizării asistenței medicale populației.
  • Estimarea aspectelor psihologice existente în activitatea instituțiilor medicale.
  • Evaluarea calității managementului în instituțiile medicale.

În perioada a. 2019, sunt planificate pentru realizare:

  • Sindromul Burnout printre cadrele didactice preuniversitare și universitare din sfera medicală din Republica Moldova.
  • Impactului dizabilității la copii și incluziunea psiho-socio-medicală în contextul politicilor europene.

Adresa: bd. Stefan cel Mare, 194 B, în incinta catedrei de Management și Psihologie.

Telefon serviciu: (022) 205-215

E-mail: management_psihologie@usmf.md