Default Header Image

Rezultate obținute

Rezultate (2011-2014)

MONOGRAFII:

  1. Mereuţă I., Cojocaru V., Eţco C., Gherman V., Lupu S. Managementul financiar al Sistemului Sănătăţii. Chişinău, 2004. 88 p.
  2. Eţco C., Mecineanu A., Rotaru D., Badan V., Malanciuc Iu. Malpraxisul medical: opţiuni pentru schimbări de politici în Republica Moldova. Chişinău:  Edit – Prest SRL, 2011. 64 p.
  3. Eţco C., Buga M., Ciocanu M., Damaşcan Gh., Ursu P. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din Republica Moldova: realizări şi perspective. Chişinău: Epigraf SRL, 2011. 432 p.
  4. Eţco C., Buta G. Criterii SMART de estimare complexă a activităţii serviciului de Asistenţă Medicală Primară. Chişinău: Acomed-Plus SRL, 2011. 36 p.

ARTICOLE:

  1. Ецко К., Глоба Н. Типология организационных культур муниципальных больниц Республики Молдова. In: Problems and ways of modern public health development. Materials digest of the XVI International Scientific and Practical Conferences (Kiev, London). Military, political, medical, pharmaceutical sciences / All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; Organizing Committee: B. Zhytnigor (chairman), S. Godvint, L. Kupreichuk, A. Tim, D. Jorgio, T.  Morgan, S. Serdechny, L. Steiker. Odessa: InPress, 2012, p. 131-133. In: http://gisap.eu/ru/node/1616.
  2. Форня Ю. В. Основные детерминанты психического здоровья студентов медицинского ВУЗа. In: Problems of modern philology, pedagogigs and psychology. Materials digest of the XXV International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics philological sciences. Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint. London: IASHE, 2012, p. 192-195. In: http://gisap.eu/ru/node/7598.
  3. Форня Ю. В. Исследование психического и социального здоровья студентов стоматологического факультета ГУМФ им. Николая Тестемицану. In: The person in conditions of the interpersonal relationships intensification. Materials digest of the XLVII International Research and Practice Conferences and I stage of the Championship in psychological sciences. International Academy of Science and Higher Education. Т. Morgan (Chairman). London: IASHE, 2013, p. 11-14. In: http://gisap.eu/ru/node/22649.
  4. Ецко К. П., Форня Ю. В., Морошану М. И. Сравнительный анализ скорой медицинской помощи в условиях обязательного медицинского страхования. In: Modern methodology of health care and psychosomatic development of a man. Materials digest of the LVII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in medicine and pharmaceutics sciences. International Academy of Science and Higher Education, Т. Morgan (Chairman), London: IASHE, 2013, p. 37-40. In: http://gisap.eu/ru/node/29160.
  5. Форня Ю. В. Функциональность механизмов совладания студентов фармацевтического факультета ГУМФ им. Николая Тестемицану. In: Development of modern psychology in a permanent social crisis. Materials digest of the LXXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in psychological sciences. International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), etc. London: IASHE, 2013. In: http://gisap.eu/ru/node/34661.
  6. Ецко К. П., Морошану М., Дамашкан Г., Зарбаилов Н., Форня Ю. В. Влияние обязательного медицинского страхования на уровень здоровья населения Республики Молдова. International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), etc. London: IASHE, 2014. In: http://gisap.eu/ru/node/45218.

Distincţii:

Şeful Laboratorului, dr. gab. în med., prof. univ. C. Eţco a primit următoarele distincţii:

2011 – Decorat cu Medalia „Dimitrie Cantemir”.

2011 – Decorat cu Medalia „Nicolae Testemiţanu”.

2011 – Premiul Academiei de Ştiinţe a RM pentru rezultate excelente obţinute.

2012 – Gala premiilor în sănătate (prima ediţie). Premiul pentru „Întreaga carieră medicală”, pentru merite deosebite în domeniul sănătăţii.

2012 – Decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”.

În cadrul Laboratorului:

2011 – Diploma „Scientific Thought Leader” la secţia „Ştiinţe pedagogice”, primită de către Fornea Iu., Eţco C. la a VII-a conf. ştiinţifică şi practică internaţională, organizată în Odessa, Londra, de către: International Academy of Science and Higher Education (UK), Academic All-Ukrainian Union (Ukraine), the National Bologna Center (Ukraine), International Trade and Industrial Union (UK), American International Commercial Arbitration (U.S.).

2011 – Diploma „Scientific Progress” la secţia „Ştiinţe medicale”, primită de către Eţco C., Globa N. la a XI-a conf. ştiinţifică şi practică internaţională, organizată în Chiev, Londra, de către: International Academy of Science and Higher Education (UK), Academic All-Ukrainian Union (Ukraine), the National Bologna Center (Ukraine), International Trade and Industrial Union (UK), American International Commercial Arbitration (U.S.).

2013 – Medalia de argint „SOPHIST” (Nr. DS – 013/0119, din 31.07.13) şi diploma de bronz (Nr. DA-013/0104, din 31.07.13) la secţia „Ştiinţe medicale”, primită de către Ецко К. П., Форня Ю. В., Морошану М. И. la Campionatul Euro – Asiatic de cercetare şi analiză ştiinţifică în cadrul Proiectului Regional al Academiei Internaţionale de Ştiinţe şi Învăţământ Superior (IASHE) din Londra (MB).

2014 – Medalia de argint şi diploma „SOPHIST” (Nr. DS – 014/0014, din 13.02.2014) la secţia „Ştiinţe psihologice”, primită de către Fornea Iulianala Campionatul Euro – Asiatic de cercetare şi analiză ştiinţifică în cadrul Proiectului Regional al Academiei Internaţionale de Ştiinţe şi Învăţământ Superior (IASHE) din Londra (MB).